Astrid Vollenberg
InteracZie

Welkom op mijn website InteracZie. Ik ben Astrid Vollenberg en ben gespecialiseerd in videocoaching en –training. Interactie staat voor communiceren, het gaat over verbinden en contact maken tussen mensen. Professionals in hun kracht zetten en de interactie verfijnen, dat is mijn motto. Want: als iets werkt geeft dat vertrouwen, opluchting en trots.
De basis van mijn werkwijze is het gebruik maken van videofragmenten. Door het terug kijken van een video moment ontstaan er inzichten en oplossingen voor vragen/problemen. Luisteren, kijken en doorvragen is kenmerkend voor mijn werkwijze. Dit gaat met oprechte interesse en deskundigheid. De gezonde interactie is de leidraad.
Ik werk empowerend, vraaggestuurd en doelgericht. Ik denk graag in mogelijkheden en neem het goede van elke intentie mee. Iedereen heeft kwaliteiten en weet vaak zelf wat goed werkt in contact met de ander maar is zich daar niet altijd van bewust. Als je oog hebt voor die dingen die goed gaan, zal men er meer aandacht aan besteden. En: alles wat aandacht krijgt, wordt groter.
Wil je meer weten? Kijk dan op LinkedIn of neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

InteracZie staat voor professionele:

Videocoaching

Videotraining

Intervisie

InteracZie werkt met

de Zorg

Dagverblijven

Leerkrachten

LeerlingenNeem contact op!

LinkedIn

Videocoaching

Coaching middels videobeelden helpt je om zicht te krijgen op je eigen functioneren en adequaat gedrag en effectieve interactiepatronen aan te leren. Het helpt je verder te ontwikkelen in concrete situaties. Het richt zich op de individuele vragen vanuit de medewerkers of teams.
Het doel is om middels videobeelden medewerkers te ondersteunen bij het uitvoeren van hun werk door reflecterend te zijn op hun dagelijks handelen middels korte video fragmenten uit hun eigen werkpraktijk. In de video beelden is concreet het gedrag en de interactie te zien en wordt dat beeld voor beeld geanalyseerd en besproken. Door het maken van vervolgopnames krijgt eenieder de mogelijkheid om bewust te zijn van de kwaliteiten en om aan de ontwikkelpunten te werken.
Een andere grote meerwaarde van het coachen met videobeelden is de mogelijkheid om het gedrag zeer nauwkeurig te analyseren door beelden tot in detail te bekijken.

Vragen bij dit type coaching kunnen bijvoorbeeld zijn:


Medewerkers in de zorg

Ik word vaak onzeker van een cliënt als ik bezig ben met de voorbereidingen voor het eten. Wat kan ik anders doen?
De moeder van een cliënt komt op bezoek bij haar dochter. Ze heeft altijd iets te zeggen over haar kamer en wat er niet goed is. Hoe kan ik hiermee omgaan?

Groepsleiding in dagverblijven

Ik heb altijd een opstandig kind als ik vraag om aan tafel te komen. Hoe komt dit?
Tijdens een activiteit heb ik zo'n last van een kind dat continu negatieve aandacht vraagt. Ik ben dit zo moe en weet niet hoe hiermee om te gaan.

Leerkrachten in het onderwijs

Ik heb een leerling instructies gegeven en toch zie ik dat hij met iets anders bezig is en de les verstoort. Hoe kan ik hierop reageren?
Twee leerlingen in de klas reageren negatief op elkaar. Wat kan ik doen?

Leerlingen in het onderwijs (Zorg en welzijn)

Tijdens mijn stage heb ik vaak ochtenddiensten. Dan weet ik niet hoe ik met een cliënt moet omgaan. Ik word daar heel erg onzeker van, wat kan ik doen?
Een cliënt vraagt altijd hetzelfde en blijft continu herhalen. Hoe kan ik hiermee omgaan?

Videotraining

Bij trainingen gaat het over het (vaak samen met anderen) aanleren van vaardigheden via instructies. De trainer bepaalt voor de groep het programma. Videobeelden uit de praktijk zullen hierin leidend zijn.
In de training word je je bewust van je kwaliteiten en competenties. Er zal aandacht zijn voor contactprincipes zoals het leren zien van initiatieven (vaak kleine en non-verbale) die cliënten en kinderen laten zien. Zij laten soms gedrag zien dat je moeilijk kunt volgen en vaak zie je alleen nog het “probleemgedrag”. Aan de hand van video fragmenten kun je zien wat het initiatief van de cliënt/het kind is en hoe het contact tussen jullie eruit ziet. Welke contact elementen pas je toe, wat is positief voor dit contact en wat wil je verbeteren. Hoe zorg je ervoor dat de cliënt/het kind zich gehoord voelt en geef je leiding aan de situatie.
Dit zijn items die aan bod komen. Jij zult in het contact met de cliënt/het kind, steeds meer afstemmen op de cliënt/het kind en een cliëntgerichte benadering gaan hanteren met als doel de ontwikkeling van de cliënt/het kind te stimuleren.

Een training wordt in overleg op maat gemaakt.Intervisie

Intervisie is een methode waarmee collega’s elkaar helpen beter te worden in hun werk. De deelnemers behandelen een vraag vanuit hun eigen werkpraktijk en hebben hier een videofragment van gemaakt. Op dit beeldfragment is de interactie te zien van het contact van het moment waar de deelnemer een vraag over heeft, bijvoorbeeld een eetsituatie van een kind (of kinderen) in contact met de groepsleidster. Binnen de intervisie zal dit beeldfragment besproken worden. Doordat het videobeeld leidend is, is de praktijksituatie helder en duidelijk. Men kan de situatie nog opnieuw bekijken en herzien. Hierdoor is er ruimte en ontstaan er nieuwe mogelijkheden.
Het doel; medewerkers en teams zien en leren van elkaars werkwijze, het geeft inzicht in eigen kwaliteiten en mogelijkheden.

Thema's voor intervisie kunnen zijn:

Probleemgedrag bij cliënten / kinderen en hoe je dit kunt benaderen.
Deskundigheid delen met elkaar en leren van elkaar.
Vraagstukken vanuit de alledaagse praktijk.
Ervaringen uitwisselen en inzichten omzetten in nieuwe acties.

Het intervisietraject wordt in overleg op maat gemaakt.